• Thành lập trường Cao đẳng Nghề Điện Biên trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 1312/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.

  • Thành lập trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 580/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chuyển Trường Dạy nghề tỉnh Điện Biên thành trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên.

  • Thành lập Trường Dạy nghề tỉnh Lai Châu trên cơ sở nâng cấp Trung tâm đào tạo nghề xã hội tỉnh Lai Châu theo quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11/12/2001 của UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên).

  • Trung tâm Đào tạo nghề xã hội tỉnh Lai Châu được thành lập theo quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 12/08/1999 của UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên)

1 
°
2627 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
179 người đã bình chọn