Giai đoạn 1 (Từ tháng 8/1999 đến tháng 12/2001)

Đăng ngày 23 - 08 - 2017
100%

Trung tâm Đào tạo nghề xã hội tỉnh Lai Châu được thành lập theo quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 12/08/1999 của UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên)

Lúc mới thành lập, Trung tâm chỉ có 01 Phó giám đốc và 01 cán bộ hành chính, chưa có trụ sở. Đến tháng 12/2001, Trung tâm có 09 cán bộ, giáo viên và trụ sở của trung tâm đã được xây dựng cơ bản theo nguồn vốn hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội

Tin mới nhất

Giai đoạn 4 (từ tháng 10/2011 đến nay)(23/08/2017 1:35 SA)

Giai đoạn 3 (từ tháng 5/2008 đến tháng 10/2011)(23/08/2017 1:34 SA)

Giai đoạn 2 (từ tháng 12/2001 đến tháng 5/2008)(23/08/2017 1:33 SA)

Giai đoạn 1 (Từ tháng 8/1999 đến tháng 12/2001)(23/08/2017 1:32 SA)

°
2284 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
179 người đã bình chọn