Giai đoạn 3 (từ tháng 5/2008 đến tháng 10/2011)

Đăng ngày 23 - 08 - 2017
100%

Thành lập trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 580/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chuyển Trường Dạy nghề tỉnh Điện Biên thành trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên.

Bộ máy tổ chức hoạt động của trường khá đầy đủ với Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội đồng trường và các Hội đồng tư vấn... Nhà trường đã hình thành được các dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo, các dịch vụ cho người học nghề.
            Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường đã được hình thành cơ bản, trường tiếp tục nhận được hỗ trợ đầu tư từ các Dự án của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề, Dự án đầu tư nghề trọng điểm; chương trình giáo trình khá đầy đủ, quy mô tuyển sinh hệ trung cấp nghề 700 – 750 học sinh/năm, hệ sơ cấp nghề, DNTX và GDTX khoảng 3000 học viên/năm. Số CBGV của nhà trường đến tháng 8/2008 là 138 người.

Tin mới nhất

Giai đoạn 4 (từ tháng 10/2011 đến nay)(23/08/2017 1:35 SA)

Giai đoạn 3 (từ tháng 5/2008 đến tháng 10/2011)(23/08/2017 1:34 SA)

Giai đoạn 2 (từ tháng 12/2001 đến tháng 5/2008)(23/08/2017 1:33 SA)

Giai đoạn 1 (Từ tháng 8/1999 đến tháng 12/2001)(23/08/2017 1:32 SA)

°
2356 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
179 người đã bình chọn