Biểu Mẫu Đào Tạo

100%

TT

Ký hiệu

Trích yếu

Tải về

1

Mẫu 01

 - Đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp

2

Mẫu 02

- Đơn xin chỉnh sửa thông tin bằng tốt nghiệp

3

Mẫu 03

- Đơn xin thi lại tốt nghiệp

4

Mẫu 04

 - Bảng điểm tổng hợp môn học/mô đun

5

Mẫu 05

- Bảng theo dõi tiến độ giảng dạy

6 Mẫu 06

- Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

7 Mẫu 07

- KH và BC đánh giá chất lượng giảng dạy

8 Mẫu 08

- KH và BC Thực tập cơ sở GV

9 Mẫu 09

- Mẫu thời khoá biểu

°
1539 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn