Văn Bản Cấp Trên

100%

TT

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Download

1

12/2017/TT-BLĐTBXH

12-03-2018

  Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Tải xuống

2

09/2017/TT-BLĐTBXH
13-03-2017
  Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, Thi, Xét công nhận tốt nghiệp

Tải xuống

3

18/2015/TTLT-BGDDT-BLĐTBXH
08-09-2015
  Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

Tải xuống

4

23/2018/TT-BLĐTBXH
06-12-2018

 Quy định về hồ sơ, sổ sách trong Đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng.

Tải xuống

5
145/2020/NĐ-CP
14-12-2020

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Tải xuống

6
04/2022/TT-BLĐTBXH
30-03-2022
 Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
Tải xuống
7
 05/2022/TT-BLĐTBXH
05-04-2022
 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệ
Tải xuống

 

 

 

 

 

 

°
583 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn