Văn Bản Nội Bộ

100%

TT

Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Xem
Download
1
787/QĐ-TrCĐN

22/8/2023

Quy định hồ sơ, sổ sách trong đào tạo
2
521/QĐ-TrCĐN
27-6-2023
 Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo và Quy chế đánh giá, xếp loại nhà giáo
3
507/QĐ-TrCĐN
21-6-2023
 Ban hành quy định về chế độ làm việc của nhà giáo Trường Cao đẳng nghề Điện Biên
4
107/QĐ-TrCĐN
19-3-2018
  Ban hành quy định công tác giáo viên chủ nhiệm
5
787/QĐ-TrCĐN
22-8-2023
  Quy định hồ sơ, sổ sách trong đào tạo
6
194/QĐ-TrCĐN
20-4-2018
  Quy định thẩm quyền ký văn bản

7

07-QĐ/ĐU

14-3-2018

  Quy định họp công tác của tổ chức Đảng và đoàn thể

8

100/QĐ-TrCĐN

13-3-2018

  Quy định họp công tác của Hội đồng, Ban giám hiệu và các đơn vị trong trường

9
794/QĐ-TrCĐN
18-6-2022
  Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ mô-đun hoặc tính chỉ
10
845/TrCĐN-ĐT
28-10-2021
   Báo cáo và công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
11
1381/KH-TrCĐN
9-3-2023
 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

 

 

 

 

°
647 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn