• Kỹ thuật Xây dựng

Đăng ngày 05 - 03 - 2018
100%

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gian đào tạo: 2,5 năm; Thời lượng: 2.513 giờ (106 Tín chỉ)

I. Nội dung chương trình

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số           tín    chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng  số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành /thực tập /thí nghim /bài tập /thảo lun

Thi/ Kiểm tra

I

 Môn học chung

22

450

199

224

27

MH 01

 Chính trị

5

90

60

24

6

MH 02

 Pháp luật

2

30

22

6

2

MH 03

 Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

MH 04

 Giáo dục Quốc phòng - An ninh

4

75

36

36

3

MH 05

 Tin học

3

75

17

54

4

MH 06

 Tiếng Anh

6

120

60

52

8

II

 Môn học, mô đun chuyên môn

84

2.063

579

1.395

89

II.1

 Môn học, mô đun cơ sở

15

248

189

45

14

MH 07

 Vẽ kỹ thuật

4

75

42

30

3

MH 08

 An toàn và bảo hộ lao động

2

30

28

 

2

MH 09

 Điện kỹ thuật

2

30

28

 

2

MH 10

 Vật liệu xây dựng

2

30

28

 

2

MH 11

 Tổ chức sản xuất

1

15

13

 

2

MH 12

 Dự toán

4

68

50

15

3

II.2

 Môn học, mô đun chuyên môn

65

1.725

360

1.296

69

MĐ 13

 Đào móng

3

75

15

55

5

MĐ 14

 Gia công lắp đặt cốt thép

5

120

30

85

5

MĐ 15

Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo

5

120

30

85

5

MĐ 16

 Trộn đổ đầm bê tông

4

90

30

55

5

MĐ 17

 Xây gạch 1

6

150

30

113

7

MĐ 18

 Xây gạch 2

6

150

30

113

7

MĐ 19

 Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ

4

90

30

57

3

MĐ 20

 Trát láng

6

150

30

113

7

MĐ 21

 Lát ốp

6

150

30

113

7

MĐ 22

 Làm họa tiết trang trí

4

90

30

56

4

MĐ 23

 Làm mái

4

90

30

56

4

MĐ 24

 Thực tập sản xuất 1

6

225

22

198

5

MĐ 25

 Thực tập sản xuất 2

6

225

23

197

5

II.3

Môn học, mô đun tự chọn                   (chọn 2 trong 4 mô đun)

4

90

30

54

6

MĐ 26

Bạ ma tít, sơn vôi

2

45

15

27

3

MĐ 27

Hàn hồ quang

2

45

15

27

3

MĐ 28

Lắp đặt mạng điện sinh hoạt

2

45

15

27

3

MĐ 29

Lắp đặt đường ống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh.

2

45

15

27

3

Tổng cộng

106

2.513

778

1.619

116

II. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi (Phút)

1

Chính trị

Tự luận

120

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp

60 - 180

3

Thực hành nghề nghiệp

Kỹ năng nghề

240 - 480

Tin mới nhất

• Kế toán doanh nghiệp(05/03/2018 2:15 CH)

• Công tác xã hội(05/03/2018 2:15 CH)

• Lâm sinh(05/03/2018 2:13 CH)

• Kỹ thuật Xây dựng(05/03/2018 2:12 CH)

°
556 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
179 người đã bình chọn