• Kế toán doanh nghiệp

Đăng ngày 05 - 03 - 2018
100%

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gian đào tạo: 2,5 năm; Thời lượng: 2.500 giờ (103 Tín chỉ)

I. Nội dung chương trình

Mã MH/

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

/thực tập

/thí nghim

/bài tập /thảo lun

Thi/

Kiểm

 tra

I

Môn học chung

22

450

199

224

27

MH 01

Chính trị

5

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

2

30

22

6

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

4

75

36

36

3

MH 05

Tin học

3

75

17

54

4

MH 06

Tiếng Anh

6

120

60

52

8

II

Môn học, mô đun chuyên môn

81

2.050

585

1.364

101

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

22

465

215

224

26

MH 07

Kinh tế chính trị

3

60

30

26

4

MH 08

Luật kinh tế

1,5

30

15

13

2

MH 09

Kinh tế vi mô

2

45

20

23

2

MH 10

Soạn thảo văn bản

2

45

20

23

2

MH 11

Anh văn chuyên ngành

3

60

30

26

4

MH 12

Kinh tế vĩ mô

2

45

20

23

2

MH 13

Nguyên lý thống kê

2

45

20

23

2

MH 14

Lý thuyết tài chính tiền tệ

3

60

30

26

4

MH 15

Nguyên lý kế toán

3,5

75

30

41

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

54

1.465

330

1.068

67

MH 16

Thống kê doanh nghiệp

2,5

60

20

36

4

MH 17

Thuế

2,5

60

20

36

4

MH 18

Tài chính doanh nghiệp

4

90

30

54

6

MĐ 19

Kế toán doanh nghiệp 1

5

105

45

52

8

MĐ 20

Kế toán doanh nghiệp 2

5,5

120

45

67

8

MĐ 21

Kế toán doanh nghiệp 3

5

105

45

52

8

MĐ 22

Kế toán doanh nghiệp 4

5,5

150

15

126

9

MH 23

Kế toán hành chính sự nghiệp

3,5

75

30

40

5

MH 24

Kế toán ngân sách xã, phường

3

60

30

26

4

MH 25

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

45

15

27

3

MH 26

Kiểm toán

2,5

60

20

36

4

MĐ 27

Tin học kế toán

2,5

60

15

41

4

MĐ 28

Thực tập tốt nghiệp

10,5

475

 

475

 

II.3

Môn học, mô đun tự chọn    (chọn 2 trong 3 mô đun)

5

120

40

72

8

MH 29

Marketing

2,5

60

20

36

4

MH 30

Kế toán thuế

2,5

60

20

36

4

MH 31

Kế toán quản trị

2,5

60

20

36

4

 

Tổng cộng

103

2.500

784

1.588

128

II. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi (Phút)

1

Chính trị

Tự luận

120

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp

60 - 180

3

Thực hành nghề nghiệp

Kỹ năng nghề

240 - 480

Tin mới nhất

• Kế toán doanh nghiệp(05/03/2018 2:15 CH)

• Công tác xã hội(05/03/2018 2:15 CH)

• Lâm sinh(05/03/2018 2:13 CH)

• Kỹ thuật Xây dựng(05/03/2018 2:12 CH)

°
2253 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
179 người đã bình chọn