• Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo từng giai đoạn, từng năm của nhà trường,Tổ chức xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề, Quản lý, Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định, lưu trữ các hồ sơ tài liệu về học sinh, về đào tạo theo quy định...

  • Nghề Kế toán doanh nghiệp, Nghề Công tác xã hội, Bộ môn chung: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

  • - Phổ biến tuyên truyền pháp luật, theo dõi giám sát việc thực hiện pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhà trường; - Phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên; - Thường trực công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật của nhà trường..............

1 
°
717 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
179 người đã bình chọn