Phòng Đào tạo-NCKH

Đăng ngày 04 - 09 - 2017
100%

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo từng giai đoạn, từng năm của nhà trường,Tổ chức xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề, Quản lý, Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định, lưu trữ các hồ sơ tài liệu về học sinh, về đào tạo theo quy định...

........................................................................................................

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
    1. Tên đơn vị: Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học
    2. Địa chỉ: Phố 6- phường thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ
    3. Số điện thoại: 02303.3737.814          
    4. Email: pdt.tcndb2009@gmail.com            
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
          1. Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc:
          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo từng giai đoạn, từng  năm  của nhà trường;
          - Tổ chức xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;
          - Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;
          - Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định;
          - Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
            - Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;
          - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong dạy nghề.
          2. Thực hiện các công việc giáo vụ gồm:
          - Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.
          - Quản lý, lưu trữ các hồ sơ tài liệu về học sinh, về đào tạo theo quy định.
          III. NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ

TT Họ và tên Năm
sinh
Học vị Chức danh, Chức vụ
1 Đỗ Xuân Tuấn 1981 Th.sỹ Trưởng phòng
2 Trương Trường Giang 1983 Đại học Phó Trưởng phòng
3 Trần Thị Mỹ Thanh 1981 Đại học Chuyên viên
4 Trần Thanh Tình 1985 Đại học Chuyên viên
5 Phạm Thị Hạnh 1984 Đại học Chuyên viên
6 Phan Văn Cao 1990 Đại học Chuyên viên
7 Ngân Thị Thanh Hòa 1991 Đại học Chuyên viên
8 Nguyễn Thanh Thủy 1984 Đại học Chuyên viên

Tin mới nhất

Phòng Đào tạo-NCKH(04/09/2017 10:51 CH)

Khoa Kinh Tế(04/09/2017 5:46 SA)

Phòng Tổ chức - Cán bộ(02/08/2017 5:51 SA)

°
2241 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
179 người đã bình chọn