* Thời khoá biểu tuần 08 (từ ngày 18/9/2023 đến 24/9/2023)

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

- Thời khóa biểu khoa Cơ khí (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa Điện điện tử (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa CNTT (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa Kinh tế - Xây dựng (Tải xuống)

- Thời khóa biểu Khoa Lâm - Nông nghiệp (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa KHCB (Tải xuống)

Tin mới nhất

* Thời khoá biểu tuần 18 (từ ngày 27/11/2023 đến 02/12/2023)(24/11/2023 10:02 CH)

* Thời khoá biểu tuần 17 (từ ngày 20/11/2023 đến 26/11/2023)(18/11/2023 9:53 CH)

* Thời khoá biểu tuần 16 (từ ngày 13/11/2023 đến 19/11/2023)(10/11/2023 10:29 CH)

* Thời khoá biểu tuần 15 (từ ngày 06/11/2023 đến 12/11/2023)(04/11/2023 3:16 CH)

°
759 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn