* Thời khoá biểu tuần 08 (từ ngày 18/9/2023 đến 24/9/2023)

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

- Thời khóa biểu khoa Cơ khí (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa Điện điện tử (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa CNTT (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa Kinh tế - Xây dựng (Tải xuống)

- Thời khóa biểu Khoa Lâm - Nông nghiệp (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa KHCB (Tải xuống)

Tin mới nhất

* Thời khoá biểu tuần 31 (từ ngày 26/02/2024 đến 03/03/2024)(23/02/2024 4:50 CH)

* Thời khoá biểu tuần 26 (từ ngày 22/01/2024 đến 28/01/2024)(19/01/2024 5:02 CH)

* Thời khoá biểu tuần 26 (từ ngày 22/01/2024 đến 28/01/2024)(19/01/2024 5:02 CH)

* Thời khoá biểu tuần 25 (từ ngày 15/01/2024 đến 21/01/2024)(12/01/2024 10:44 CH)

°
250 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
179 người đã bình chọn