• Khung chương trình Đào tạo trình độ Cao đẳng

Đăng ngày 05 - 03 - 2018
100%

TT

TÊN NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1

 Điện công nghiệp

<Xem chi tiết>

2

 Công nghệ ô tô

<Xem chi tiết>

3

 Công nghệ thông tin

<Xem chi tiết>

4

 Kỹ thuật xây dựng

<Xem chi tiết>

5

 Lâm sinh

<Xem chi tiết>

6

 Kế toán doanh nghiệp

<Xem chi tiết>

7

 Công tác xã hội

<Xem chi tiết>

 

Tin mới nhất

* Quyết định: V/v Ban hành quy định tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế...(14/03/2018 9:14 CH)

• Khung chương trình Đào tạo trình độ Sơ cấp(05/03/2018 8:58 CH)

• Kế toán doanh nghiệp(05/03/2018 2:15 CH)

• Công tác xã hội(05/03/2018 2:15 CH)

°
721 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
179 người đã bình chọn