Quy định chuẩn đầu ra

 

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc phê duyệt và ban hành chuẩn đầu ra các ngành/nghề đào tạo trình độ cao đẳng năm 2022
Số hiệu QĐ 938/QĐ-TrCĐN NGÀY 14/9/2022 Cơ quan ban hành  
Phạm vi   Ngày ban hành 14/9/2022
Ngày hiệu lực   Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản   Người ký Đoàn Thanh Quỳnh
Tài liệu đính kèm  Tải về tại đây    
Mô tả