Tài liệu Hệ thống Bảo đảm chất lượng

 

Tên đơn vị
Danh mục tài liệu
Ký hiệu
Tải về
  1. Mục tiêu, kế hoạch      Mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng trường và các đơn vị năm học mới  
  2. Tài liệu BĐCL trường
  - Chính sách chất lượng.
  - Sổ tay bảo đảm chất lượng.
  - Quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng.
  - Quy trình kiểm soát tài liệu.
  - Quy trình kiểm soát hồ sơ.
  - Quy trình đánh giá nội bộ.
  - Quy trình hành động khắc phục.
  - Quy trình hành động phòng ngừa.
CS/03/CĐNĐB
ST/04/CĐNĐB
QT/01/CĐNĐB
QT/02/CĐNĐB
QT/03/CĐNĐB
QT/04/CĐNĐB
QT/05/CĐNĐB
QT/06/CĐNĐB
  3. Phòng Đào tạo - NCKH
  - Quy trình Lập kế hoạch đào tạo khóa học và thời khóa biểu
  - Quy trình Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
  - Quy trình Tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên
  - Quy trình Tổ chức học bù, học lại mô đun, môn học
  - Quy trình Thực tập cơ sở của HSSV
QT/01/ĐT
QT/02/ĐT
QT/03/ĐT
QT/04/ĐT
QT/05/ĐT
  4. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên- BĐCL
  - Quy trình Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV 
  - Quy trình sinh hoạt lớp.
  - Quy trình Giải quyết các yêu cầu của HSSV.
  - Quy trình Xét, cấp chế độ chính sách cho người học.
  - Quy trình Khảo sát học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.
  - Quy trình Quản lý, cấp phát bằng, chứng chỉ cho người học 
  - Quy trình tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV
  - Quy trình khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.
  - Quy trình kiểm tra nội bộ
 Quy trình khảo sát lần vết HSSV sau tốt nghiệp
QT/01/HSSV
QT/02/HSSV
QT/03/HSSV
QT/04/HSSV
QT/05/HSSV
QT/06/HSSV
QT/07/HSSV
QT/08/HSSV
QT/09/HSSV
QT/10/HSSV
  5. Phòng Tổ chức cán bộ
  - Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo quản lý hằng năm
  - Quy trình đánh giá mức độ hài lòng của viên chức, người lao động và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong Trường
  - Quy trình lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu viên chức để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ quản lý phòng, khoa, trung tâm.
  - Quy trình nghỉ phép năm
  - Quy trình giải quyết các yêu cầu của viên chức và người lao động
  - Quy trình nâng mức phụ cấp thâm niên nghề
QT/01/TCCB
QT/02/TCCB
QT/03/TCCB
QT/04/TCCB
QT/05/TCCB
QT/06/TCCB
  6. Phòng Hành chính - Quản trị
  - Quy trình mua sắm, quản lý, cấp phát tài sản, vật tư, hàng hóa
  - Quy trình Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật
  - Quy trình Quản lý phòng học, nhà xưởng và kho
  - Quy trình quản lý văn bản hành chính nội bộ
QT/01/HCQT
QT/02/HCQT
QT/03/HCQT
QT/04/HCQT
  7. Phòng Kế toán - Tài vụ
  - Quy trình thu học phí
  - Quy trình thanh quyết toán trực tiếp
  - Quy trình đi công tác và thanh toán chế độ công tác phí.
  - Quy trình kiểm kê tài sản, thiết bị
  - Quy trình thanh lý tài sản, thiết bị
QT/01/KTTV
QT/02/KTTV
QT/03/KTTV
QT/04/KTTV
QT/05/KTTV
  8. Trung tâm tin học ngoại ngữ
  - Quy trình tuyển sinh của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.
  - Quy trình tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo
QT/01/THNN
QT/02/THNN
  9. Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe
  - Quy trình Quản lý, cấp phát chứng chỉ cho học viên.
  - Quy trình quản lý xe ô tô tập lái.
  - Quy trình quản lý xe ô tô sát hạch
QT/01/ĐTLX
QT/02/ĐTLX
QT/03/ĐTLX