Thông báo V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng trang thiết bị đào tạo các nghề: Điện công nghiệp; kỹ thuật xây dựng; Lâm nghiệp năm 2023

Đăng ngày 04 - 08 - 2023
100%

- Xem chi tiết tại đây!

Tin mới nhất

* Kế hoạch V/v điều tra lần vết đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2022-2023(27/10/2023 10:21 CH)

Thông báo V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng trang thiết bị đào tạo các nghề: Điện công...(04/08/2023 9:51 CH)

Thông báo V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng trang thiết bị đào tạo nghề Công nghệ ô tô...(04/08/2023 3:54 CH)

Thông báo V/v Nghỉ hè đối với giáo viên và học sinh sinh viên, năm học 2022 - 2023(23/06/2023 11:36 CH)

°
609 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn