Thông tin tuyển sinh

100%

- Download thông tin mô tả ngành nghề Đào tạo tại đây
- Download chế độ chính sách đối với người học nghề tại đây
- Download sách các xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi <tại đây>
- Download phiếu đăng ký xét tuyển Giáo dục nghề nghiệp tại đây
- Download đơn xin học nghề Đào tạo sơ cấp  tại đây

°
3327 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
116 người đã bình chọn