Văn Bản Nội Bộ

100%

TT

Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Xem
Download
1
302/QĐ-TrCĐN
13-7-2017
 Ban hành Quy chế tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên
2
1093/QĐ-TrCĐN
26-11-2020
 Ban hành quy định về chế độ làm việc của nhà giáo Trường Cao đẳng nghề Điện Biên
3
107/QĐ-TrCĐN
19-3-2018
  Ban hành quy định công tác giáo viên chủ nhiệm
4
1099/QĐ-TrCĐN
31-12-2021
  Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
5
194/QĐ-TrCĐN
20-4-2018
  Quy định thẩm quyền ký văn bản

6

07-QĐ/ĐU

14-3-2018

  Quy định họp công tác của tổ chức Đảng và đoàn thể

7

100/QĐ-TrCĐN

13-3-2018

  Quy định họp công tác của Hội đồng, Ban giám hiệu và các đơn vị trong trường

8
609/QĐ-TrCĐN
30-06-2022
  Quyết định V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

9
99/QĐ-TrCĐN
13-3-2018
  Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luý mô-đun hoặc tính chỉ và Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
10
845/TrCĐN-ĐT
28-10-2021
   Báo cáo và công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
11
927/KH-TrCĐN
13-9-2022
 Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023

 

 

 

 

°
920 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
137 người đã bình chọn