* Thời khoá biểu tuần 34 (từ ngày 20/03/2023 đến 26/03/2023)

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
100%

- Thời khóa biểu khoa Cơ khí (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa Điện điện tử (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa CNTT (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa Kinh tế - Xây dựng (Tải xuống)

- Thời khóa biểu Khoa Lâm - Nông nghiệp (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa KHCB (Tải xuống)

Tin mới nhất

* Thời khoá biểu tuần 08 (từ ngày 18/9/2023 đến 24/9/2023)(15/09/2023 5:33 CH)

* Thời khoá biểu tuần 07 (từ ngày 11/9/2023 đến 17/9/2023)(08/09/2023 10:33 CH)

* Thời khoá biểu tuần 06 (từ ngày 04/9/2023 đến 10/9/2023)(31/08/2023 11:34 CH)

* Thời khoá biểu tuần 05 (từ ngày 28/8/2023 đến 03/9/2023)(25/08/2023 10:10 CH)

°
2449 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
169 người đã bình chọn