Phòng Tổ chức - Cán bộ

Đăng ngày 02 - 08 - 2017
100%

- Phổ biến tuyên truyền pháp luật, theo dõi giám sát việc thực hiện pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhà trường; - Phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên; - Thường trực công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật của nhà trường..............

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ

  1. Tên đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ
  2. Địa chỉ đơn vị: Phố 15- phường thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ
  3. Số điện thoại: 02303.737.815
  4. Email: tochuccanbocdn@gmail.com
  5. Năm thành lập đơn vị: 2011

2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc:

        - Phổ biến tuyên truyền pháp luật, theo dõi giám sát việc thực hiện pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhà trường;

        - Phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên;

        - Thường trực công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật của nhà trường;

        - Các nội dung về tuyển dụng, bố trí, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức;

        - Theo dõi nghỉ phép, đi công tác của cán bộ, giáo viên.

        - Xây dựng các đề án thành lập, sát nhập, giải thể các phòng, khoa, bộ phận, đơn vị trực thuộc trong nhà trường;

       - Xây dựng các quy chế, quy định trong hệ thống tổ chức của nhà trường;

        - Thực hiện các báo cáo tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của nhà trường và các cơ quan quản lý;

        - Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, viên chức.

b. Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

3. NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Trình độ

SĐT

Chức vụ

1

Đỗ Thiên Chinh

1971

Kinh

Đại học

0982.263041

Trưởng phòng

2

 

Cao Thị Nga

1985

Kinh

Đại học

0904.937.599

0125.861.4444

Nhân viên

3

Lò Thị Hoài Thu

1990

Thái

Đại học

0167.207.8996

Nhân viên

4

Ngân Thị Thanh Hòa

1991

Thái

Đại học

0167.517.3580

Nhân viên

Tin mới nhất

Phòng Đào tạo-NCKH(04/09/2017 10:51 CH)

Khoa Kinh Tế(04/09/2017 5:46 SA)

Phòng Tổ chức - Cán bộ(02/08/2017 5:51 SA)

°
1744 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
121 người đã bình chọn